Curs-Aplicacions-Educatives-Departament-Educacio-FD100

Aplicacions Educatives per treballar la programació a CM i CS

(3)

65,00 

Aprèn a dissenyar propostes d’aula, per tal que els alumnes aprenguin a utilitzar aplicacions com Scratch Jr, Lightbot, Spritebox, Algorithm City i AlgoRun. Entèn el concepte de pensament computacional, a aplicar els conceptes tecnològics i els aspectes bàsics de programació com són les funcions, els bucles i els condicionals al treball d’aula.

+

Descripció detallada del curs

El Curs d’Aplicacions Educatives per Treballar la Programació a Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària està dissenyat segons el nou enfocament educatiu, i especialment tenint en compte la realitat actual dels nostres centres.

Està dissenyat per ser realitzat d’una forma amena, lúdica, comprensiva però sobretot per generar formació eficaç, real i transferible. Som docents que formen docents, per tant, es vol garantir l’essència educativa necessària per despertar un interès creixent en la temàtica, per generar noves aplicacions a les aules i per transferir coneixement i formació a la pràctica educativa.

Partint d’una bona base teòrica ens aproximem a la pràctica, oferint recursos educatius que permeten generar canvis a les aules i als centres educatius en termes de pensament computacional, programació, tecnologia i resolució de problemes.

La durada del curs és de 30 hores distribuïbles segons necessitats personals, tot i que hi ha una recomanació de temporalització per tal de garantir un treball diari constant.

Es realitza en mode online, amb un gran enriquiment de material audiovisual, interactiu, etc. de creació pròpia.

El curs està dividit en 7 mòduls. Els primers estan destinats a la introducció al pensament computacional, a les aplicacions i a la justificació de la programació com a recurs educatiu. A partir d’aquí, la resta de mòduls serveixen per conèixer diferents aplicacions educatives escollides com a òptimes per treballar la programació als cicles Mitjà i Superior de Primària.

Cadascuna de les aplicacions s’organitza a partir de tres fases de treball: “presentem, practiquem i apliquem”, on l’últim apartat d’aquestes tres fases (apliquem) presenta característiques pròpies en cadascuna de les diferents aplicacions (com introduir una aplicació a l’aula, com organitzar l’espai, quines metodologies ens ajuden a aconseguir els objectius, l’atenció a la diversitat, etc.).

D’aquesta forma, i partint de la simbiosi entre teoria i pràctica desenvolupada durant el curs, s’enriqueix un mapa conceptual d’aprenentatge que l’estudiant consolida mitjançant la realització d’un projecte final.

MÒDUL 1. Introducció al pensament computacional i a les aplicacions educatives

1.1 - Introducció al pensament computacional

1.2 - El pensament computacional a l’escola

1.3 - La programació com a mitjà per a la resolució de problemes

1.4 - Aplicacions educatives per treballar la programació a CM i CS

 
MÒDUL 2. Aplicacions educatives per treballar la programació I: Scratch Jr.

2.1 - Presentem: coneixement teòric i tècnic de l’aplicació

2.2 - Practiquem: familiarització mitjançant la pràctica, l’anàlisi i la reflexió de l’aplicació

2.3 - Apliquem: les aplicacions a l’aula: introducció, organització, material, etc.

 
MÒDUL 3. Aplicacions educatives per treballar la programació II: Algo Run

3.1 - Presentem: coneixement teòric i tècnic de l’aplicació

3.2 - Practiquem: familiarització mitjançant la pràctica, l’anàlisi i la reflexió de l’aplicació

3.3 - Apliquem: els continguts de programació (bucles, funcions, etc.)

 
MÒDUL 4. Aplicacions educatives per treballar la programació III: Algorithm City

4.1 - Presentem: coneixement teòric i tècnic de l’aplicació

4.2 - Practiquem: familiarització mitjançant la pràctica, l’anàlisi i la reflexió de l’aplicació

4.3 - Apliquem: les adaptacions metodològiques per atendre a la diversitat

 
MÒDUL 5. Aplicacions educatives per treballar la programació IV: LightBot

5.1 - Presentem: coneixement teòric i tècnic de l’aplicació

5.2 - Practiquem: familiarització mitjançant la pràctica, l’anàlisi i la reflexió de l’aplicació

5.3 - Apliquem: la transversalitat de les aplicacions

 
MÒDUL 6. Aplicacions educatives per treballar la programació V: SpriteBox

6.1 - Presentem: coneixement teòric i tècnic de l’aplicació

6.2 - Practiquem: familiarització mitjançant la pràctica, l’anàlisi i la reflexió de l’aplicació

6.3 - Apliquem: l’avaluació i les aplicacions educatives

El curs està en format en línia mitjançant entorn virtual d'aprenentatge.  Això permet a l'estudiant flexibilitzar el seu propi procés d’aprenentatge, ja que es pot realitzar el curs des de qualsevol ubicació i compatibilitzar-ho amb les tasques familiars i laborals.

Es recomana seguir la proposta planificada, la qual estructura en un calendari mensual la realització del curs en una hora de dedicació diària. D’aquesta forma, s’intenta incorporar els nous coneixements d’una forma progressiva a l’estructura cognitiva de l’estudiant per tal que l'aprenentatge sigui el més significatiu possible.

El curs es realitza a través de la nostra plataforma e-learning (campus virtual), on s’allotja tot el contingut, les activitats, els recursos, etc.

Està dissenyat segons una metodologia activa, que malgrat la distància, permet que l’estudiant sigui el centre de l'aprenentatge a través de reflexions, debats, realització de pràctiques, etc. La metodologia transversal i interdisciplinar del curs permet a l’estudiant transferir els seus aprenentatges a la realitat i pràctica educativa, és per això que el curs pretén fomentar la incorporació de canvis reals als centres educatius.

Compte amb un equip docent, dissenyador i creador que guia i dona suport a l’estudiant durant tot el procés d’ensenyament aprenentatge. Aquesta atenció personalitzada permet donar un tracte proper i de confiança a l’estudiant, el qual pot comunicar-se amb facilitat per sol·licitar suport tècnic, pràctic o teòric.

El curs incorpora un sistema de missatgeria interna a l’aula virtual, però a FD100 oferim també la possibilitat de contactar amb altres canals de comunicació (email, whatsapp, etc.) i fins i tot oferim una franja horària per connexions telemàtiques si l’alumne ho requereix.

Per tal de garantir un bon aprenentatge es programa una avaluació continuada al llarg del curs que permet consolidar pas a pas els diferents conceptes treballats i elaborar així un mapa mental d'aprenentatge sòlid.
Un cop finalitzat el curs, l’alumne ha de ser capaç de:

 • Entendre el concepte de pensament computacional, les seves fases de desenvolupament i la seva importància dins de l’àmbit educatiu.

 • Aplicar conceptes tecnològics i aspectes bàsics dels llenguatges de programació com són les funcions, els bucles i els condicionals al treball d’aula.

 • Conèixer les aplicacions de l’Scratch Jr., Lightbot, Spritebox, Algorithm City i AlgoRun, i saber utilitzar-les per tal de poder incloure-les dins del treball d’aula a cicle mitjà i cicle superior.

 • Saber elaborar activitats i propostes transversals que complementin l'aprenentatge de les aplicacions treballades.

 • Dissenyar propostes d’aula, per tal que els alumnes aprenguin a utilitzar una aplicació, tenint en compte com introduir-la, l’organització d’aula, els materials necessaris, les adaptacions a la diversitat i l’avaluació.

3 comentaris per a Aplicacions Educatives per treballar la programació a CM i CS

 1. He fet altres cursos a altres plataformes i mai cap curs com aquest. El format del curs i el material és fantàstic. Enhorabona!

 2. És un molt bon curs per aprendre a treballar amb diferents apps on es treballa la programació.
  La metodologia és molt dinàmica i variada, fet que fa que sigui molt amè.
  L’equilibri entre la part pràctica i teòrica és ideal per tal de poder aplicar els continguts treballats a l’aula.
  El retorn de les activitats realitzades m’ha servit per acabar d’assimilar alguns continguts.
  Així doncs, és un curs 100% recomanable!

 3. És un curs molt fàcil de seguir gràcies a la seva estructura. A més, les aplicacions presentades són molt adequades per desenvolupar el pensament computacional entre els alumnes d’una manera divertida. El grau de detall amb què s’expliquen els passos a seguir per dominar les diferents aplicacions fa que els docents amb més dificultats en l’àmbit digital puguin aprendre’n el funcionament de seguida, així com aplicar-les a l’aula amb seguretat.

Afegir una valoració

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *